Monday, March 30, 2009

FADILAT SURAH-SURAH AL-QURAN

(1) BISMILLAH (Dengan Nama Allah)Barangsiapa membaca sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, nescayaterpelihara dari godaan dan gangguan syaitan, dari bencana manusiadan jin, daripada kecurian dan kebakaran, dan daripada kematianterkejut. Dan barang siapa membaca sebanyak 50 kali diahadapan orangyang zalim, hinalah dan masuk ketakutan dalam hati si zalim sertanaiklah keberanian dan kehebatan kepada pembaca.

(2) SURAH AL-FATIHAH (Pembukaan)Barangsiapa membacanya sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunatnya,nescaya permintaannya di perkenankan, jika sakit lekas sembuh dannescaya dikasihi oleh makhluk dan ditakuti oleh musuh. Barang siapamembaca 20 kali sesudah tiap-tiap sembahyang fardhu, nescaya rezkinyadilapangkan oleh Tuhan dan bertambah baik keadaannya, serta bercahayarohaninya.

(3) AYAT AL-KURSI (Kekuasaan Allah)Barangsiapa membacanya sekali selepas setiap sembahyang fardhu,nescaya terpelihara dari tipudaya dan ganguan syaitan. Denganmembacanya, seorang yang miskin akan menjadi kaya, dan jika dibacaketika hendak tidur nescaya akan terselamat dari kecurian, kebakarandan kekaraman. Barangsiapa sentiasa membaca ayat Al-Kursi, nescayaAllah akan kurniakan kepada ahli rumahnya kebaikkan yang tidakterhitung banyaknya.Barangsiapa berwudhuk lalu membaca sekali, nescaya Allah Akanmeninggikan darjatnya setinggi 40 darjat dan Allah akan mendatangkanpara malaikat menurut bilangan hurufnya, seraya berdoa untuksipembaca sehinggalah ke hari Qiamat. Dan tersebut dalam hadith yanglain :Barangsiapa membacanya ketika hendak tidur, nescaya Allah akanmembuka pintu rahmat baginya hingga kesubuh, dan mengurniakan kotanur menurut bilangan rambut dibadannya. Jika sipembacanya meninggaldunia pada malam itu, ia dikira mati syahid. Hadith yang lainmengatakan: Barangsiapa membacanya selepas setiap sembahyang fardhu,nescaya akan terpelihara dari kekerasan malakul-maut, dan Allahsendiri yang mencabut rohnya, dan dia akan dibangkitkan bersama paraMujahid yang berjihad beserta para Anbiya hingga ia gugur matiSyahid.Imam Jaafar Shadiq r.a. mengatakan: Barangsiapa membaca sekali,nescaya Allah akan menghindar darinya 1,000 kesukaran duniawi, yangterkecil sekali ialah kemiskinan dan kepapaan, dan 1,000 kesukaranukhrawi, yang terkecil sekali ialah azab neraka.

(4) SURAH AL-BAQARAH (Sapi Betina)Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surah ini (Amanarrasulu)sebelum tidur, ia akan terselamat dari segala bala bencana dan marabahaya.

(5) SURAH ALI-IMRAN (Keluarga Imran)Barangsiapa membaca tiga ayat yang pertama dari surah ini, Nescaya iaakan mencapai kesihatan dari segala penyakit dan terselamat darigangguan jin.

(6) SURAH AN-NISSA' (Perempuan)Barangsiapa yang membaca ayat yang ke 75 dari surah ini, nescaya iaakan terselamat dari kejahatan para penjahat.

(7) SURAH AL-MAIDAH (Hidangan)Barang siapa membaca ayat yang ke 7 dari surah ini, sebanyak yangmungkin selama 3 hari berturut -turut, insya Allah akan terselamatdari was-was semasa wudhu dan sembahyang. Barang siapa membaca ayat89 hingga ayat 101dari surah ini, keatas air lalu diberi minum kepadaorang yang bercakap dusta, nescaya ia tidak akan bercakap dustalagi.

(8) SURAH AL-AN'AM (Binatang Ternak)Barang siapa membacanya sebanyak 7 kali, nescaya akan terhindar darisegala bala bencana. Jika ayat 63 dan 64 dari surah ini,dibaca olehpenumpang kapal, ia akan terselamat dari karam dan tenggelam.

(9) SURAH AL-A'RAAF (Benteng Tinggi)Barang kali membaca ayat 23 dari surah ini, selepas tiap-tiapsembahyang fardhu, lalu beristighfar kepada Allah, nescaya akanterampun segala dosanya. Barang siapa membaca ayat 47 dari surah ini,ia akan terpelihara dari kekacauan para penzalim serta ia akanmendapat rahmat Allah.

(10) SURAH AL- ANFAL (Rampasan)Barang siapa membaca ayat 62 dan 63 dari surah ini, nescaya dia akandi cintai dan dihormati oleh sekalian manusia.

(11) SURAH AL-BARAAH (AT-TAUBAH) (Pemutus perhubungan)Barangsiapa membacanya, nescaya akan terselamat dari kemunafiqan danakan mencapai hakikat iman. Barang siapa membaca ayat 111 dari surahini, dikedai atau ditempat-tempat perniagaan, nescaya akan majuperniagaannya itu.

(12) SURAH YUNUS (Yunus)Barangsiapa membaca ayat 31dari surah ini, ke atas Perempuan yanghamil, nescaya ia melahirkan anak dalam kandungannya itu denganselamat. Barangsiapa membaca ayat 64 dari surah ini, nescaya ia akanterhindar dari mimpi-mimpi yang buruk dan mengigau.

(13) SURAH AL-HUD (Hud)Barang siapa membaca, nescaya ia akan mendapat kekuatan dan Kehebatanserta ketenangan dan ketenteraman jiwa. Barang siapa membaca ayat 56dari surah ini, pada setiap masa, nescaya ia akan terselamat darigangguan manusia yang jahat dan binatang yang liar.Barang siapa membaca ayat112 dari surah ini, sebanyak 11 Kali selepastiap-tiap sembahyang, nescaya akan mencapai ketetapan hati.

(14) SURAH YUSUF (Yusuf)Barang siapa membacanya, akan di murahkan rezekinya dan diberikankemuliaan kepadanya. Barang siapa membaca ayat 64 dari surah ini, iaakan terhindar dari kepahitan dan kesukaran hidup.Barang siapa membacayat 68 dari surah ini, nescaya Allah akan mengurniakan kesalehankepada anak-anaknya.

(15) SURAH AR-RA'D (Petir)Barang siapa membaca ayat 13 dari surah ini, ia akan terselamat daripetir. Dan barangsiapa membaca ayat 28 dari surah ini, nescayaPenyakit jantungnya akan sembuh.

(16) SURAH IBRAHIM (Ibrahim)Barang siapa membaca ayat-ayat 32 hingga 34 dari surah ini, nescayaanak-anaknya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik danbida'ah.

(17) SURAH AL-IIIJ'R (Batu Gunung)Barang siapa membaca 3 ayat yang terakhir dari surah ini, ke atasperempuan yang selalu anak kandungannya gugur, nescaya anakkandungannya itu akan terselamat, dari gugurnya.

(18) SURAH BANI ISRAIL (anak-anak Israil)Barang siapa membacanya ke atas air, lalu diberi minum kepada orangyang bercakap gagap insya Allah akan hilang gagapnya itu.Barang siapa membaca ayat 80 dari surah ini, ketika ia pulang dariperjalanan, nescaya dia akan dimuliakan dan dihormati oleh orang-orang yang setempat dengannya.

(19) SURAH AL-KAHF (Gua)Barang siapa membacanya, akan terhindar dari kemiskinan dan kepapaan.Barang siapa membacanya pada malam Jumaat, nescaya dia akan mendapatrezeki yang murah.

(20) SURAH MARYAM (Maryam)Barang siapa membacanya, nescaya akan mendapat kejayaan di dunia dandi akhirat.

(21) SURAH THAAHAA (Hai Manusia)Barang siapa membacanya, nescaya Allah akan mengurniakan kepadanyailmu pengetahuan dan akan tercapai segala maksudnya.Barang siapa membaca ayat-ayat 25 hingga 28 sebanyak 21 kali, tiap-tiap hari selepas sembahyang subuh nescaya otaknya akan cerdas danakalnya akan sempurna.

(22) SURAH AL ANBIYA (Nabi-Nabi)Barang siapa membaca ayat 83 dari surah ini, nescaya dia akanmendapat sebesar-besar pangkat di sisi Allah s.w.t .

(23) SURAH AL-HAJ (Haji)Barang siapa membacanya, Allah akan membinasakan musuh-musuhnya.

(24) SURAH AL-MU'MINUN (Orang-orang Mukmin)Barang siapa membacanya ke atas air, lalu diberi minum kepada orangyang selalu minum minuman keras,nescaya dia tidak akan meminumnyalagi. Barang siapa membaca ayat 28 dari surah ini, nescaya perahunyaakan terselamat daripada karam dan rumahnya akan terselamat darikecurian dan serangan musuh.

(25) SURAH AN-NUUR (Cahaya)Barang siapa membacanya, nescaya ia akan terhindar dari mimpi-mimpiyang buruk. Barang siapa membaca ayat 35 dari surah ini, pada hariJumaat sebelum sembahyang Asar, nescaya dia akan disegani oleh orangramai.

(26) SURAH AL-FURQAN (Pembaca)Barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ke atas air yang bersih, laluair itu dipercikkan di dalam rumah, nescaya rumah itu akan terselamatdari gangguan binatang-binatang yang liar dan ular-ular yang bisa.

(27) SURAH ASY-SYU A'RA (Ahli-ahli Syair)Barang siapa membaca ayat 130 dari surah ini, sebanyak 7 kali dengansenafas ke atas orang-orang yang digigit oleh binatang-binatang yangberbisa nescaya akan hilang bisa-bisa itu.

(28) SURAH AN-NAML (Semut)Barang siapa membacanya nescaya nikmat-nikmat Allah akan kekalkepadanya.

(29) SURAH AL-QA-SHASH (Cerita)Barang siapa membacanya ke atas pekerja-pekerjanya, nescaya Merekatidak akan mencuri dan mengkhianat. Barang siapa membaca ayat-ayat 51hingga 55 dari surah ini, Nescaya otaknya akan cergas, akalnya akansempurna dan budi pekertinya akan halus.

(30) SURAH AL-ANKABUT (Labah-labah)Barang siapa membacanya, nescaya demamnya akan sembuh. Barang siapamembacanya, nescaya ia akan terhindar dari gelisah dan keluh kesah.

(31) SURAH AR-RUM (Rum)Barang siapa membacanya, nescaya Allah akan membinasakan orang yanghendak menzaliminya.

(32) SURAH LUQMAN (Luqman)Barang siapa membacanya, nescaya ia akan terhindar dari segala-galapenyakit terutama dari penyakit-penyakit perut. Barang siapa membacaayat 31 dari surah ini, nescaya akan terselamat dari bencana banjir.

(33) SURAH AS-SAJ DAH (Sujud)Barang siapa membaca ayat-ayat 7 hingga 9 dari surah ini, ke ataskanak-kanak yang baru lahir, nescaya ia akan terhindar dari segala-gala penyakit ruhani dan jasmani.

(34) SURAH AL-AHZAB (Golongan-golongan)Barang siapa membaca ayat-ayat 45 hingga 48 dari surah ini, nescayaia akan mendapat kemuliaan dan kehormatan sejati. Dan barang siapamembaca ayat-ayat 60 hingga 66 dari surah ini, nescaya Allah akanmembinasakan musuh-musuhnya.

(35) SURAH SABA' ( Saba ')Dengan membacanya, terselamatlah ia dari segala-gala bala bencana,terutamanya dari rosaknya tanam-tanaman.

(36) SURAH FAATHIR (Pencipta)Barang siapa membaca ayat-ayat 29 dan 30, nescaya Allah Akanmemberkati perniagaannya.

(37) SURAH YAASIIN (Hai Manusia)Nabi kita Muhammad s.a.w bersabda : "Tiap-tiap sesuatu Mempunyai hatidan hati Al-Quran ialah surah Yaasiin." Yaasiin kerana Allah, nescayaakan terampun segala-gala dosanya kecuali dosa syirik.." Dalam satuhadith yang lain Baginda s.a.w bersabda: "Hendaklah kamu membacasurah Yaasiin ke atas pesakit-pesakitmu yang menghadapi sakaratul-maut, nescaya Allah s.w.t akan meringankan kekerasan sakaratul-mautitu."Dalam satu hadith yang lain pula Baginda s.a.w bersabda: "Akuingin benar, agar surah Yaasiin ini dihafaz oleh tiap-tiap umatku."Barang siapa membacanya sebanyak 41 kali, pasti akan tercapai segalahajat dan cita-citanya.Barang siapa membacanya sebanyak 21 kali pada malam Jumaat, Laluberdoa istghfar untuk kedua ibu bapanya, nescaya dosa kedua ibubapanya akan diampunkan oleh Tuhan.Barang siapa membaca sekali ketika membuka kedai atau perniagaan,nescaya akan maju perniagaannya itu.
Barang siapa membacanya sekali pada awal malam, andaikata ia matipada malam itu, mesti ia mati syahid.Barang siapa membacanya sekali selepas tiap-tiap sembahyang Jumaat,nescaya ia akan diselamatkan dari siksa kubur. Jika dibacanya olehseorang askar, ketika ia hendak turun kemedan peperangan, Allah akanmengurniakan kepadanya keberanian dan kegagahan, serta naiklahketakutan pada musuh-musuhnya. Hikmat-hikmat dan khasiat-khasiatsurah Yaasiin ini banyak benar didapati di dalam kitab-kitab hadithtetapi cukuplah setakat ini untuk diamal oleh anda sekalian.


(38) SURAH ASH-SHAAFFAAT (Yang Berbaris)Barang siapa membacanya, insya Allah in akan terpelihara daripadagangguan jin.

(39) SURAH SHAAD (Shaad)Dengan membaca ayat 42 dari surah ini, nescaya akan mendapat kebahagian sejati.

'Sayangilah Diri Anda Sebelum Menyayangi Insan Lain"

No comments:

Post a Comment